Hem İslamiyette hem de Hristiyanlıkta yeri olan “Yedi Uyurlar” efsanesinin geçtiği yer olarak bilinen Eshab-ı Kehf Mağarası Tarsus ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Efsaneye göre, putperestliğin hüküm sürdüğü bir dönemde Tanrı’ya inanan yedi kişilik bir grup genç inançlarını terk etmeleri için baskı görmektedir. Bu baskıdan kaçarak ibadet etmek üzere söz konusu mağaraya sığınırlar. Bunun üzerine dönemin hükümdarı mağaranın kapısını duvarla ördürüp gençleri ölüme terk eder. Ancak gençler uyanıp mağaradan çıktıklarında bambaşka bir dünyayla karşılaşırlar. Çünkü aradan üç yüz yıl geçmiştir!