1993 yılında bir temel kazısıyla tesadüfen  açığa çıkan Antik Cadde dönemin birçok ünlü ismini tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Bunların arasında M. Antonius, Augustus,  Hadrian St. Paul, Cicero, Athenedoros, Nestor ve  Kleopatra, sayılabilir.. 7 m. genişlikteki caddenin, genişliği kaplama taşları bazalttan yapılmıştır ve her iki kenarında da içbükey formlu yağmur kanalları bulunmaktadır. Bu kanallar, cadde zemininin ortalama 2.20 m. altından geçen, 0.70 m. genişliğindeki ana kanalla, kentin güneyine, yönlendirilmiştir. .Bazı yerlerde görülen araba tekerlek izi aşındırmaları caddenin kent içi ulaşımda uzun süre kullanılmış olduğunu göstermektedir. Kazı alanının güneybatısında mozaik kaplı avlusu olan bir ev bulunmuştur.. Konut olarak kullanıldığı düşünülen bu yapı kalıntısı İ.S. 2. yüzyıla tarihlenmektedir. 2001 yılında yapılan kazılar sonucunda çok yoğun mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır.