Mersin - Silifke karayolu üzerinde Narlıkuyu Mahallesinde yer alan Cennet ve Cehennem çukurları ilginç yapısı ve atmosferiyle oldukça dikkat çekicidir. Yaklaşık 128 m derinliğe sahip Cehennem Çukuru dik ve dar karstik oyuklardan oluşur. Cennet ise bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 m ve 110 m olup derinliği 70 metredir. Çökük tabanının güney ucunda 200 m uzunluğunda ve en derin noktası 135 m olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise vardır.

Kilisenin giriş kapısı üzerindeki 4 satırlık kitabede, bu kilisenin V. yy’da Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana’ya ithaf en yaptırılmış olduğu yazılmaktadır.