Tarsus’un Tekke Mahallesi’nde bulunan bu yapıya yöre halkı tarafından “Donuktaş” veya “Dönüktaş” demektedir.

Yapılan kazı çalışmaları neticesinde  115 x 43 m. ölçüsünde ve 7,6 m. yüksekliğindeki bu yapının bir Roma Tapınağı olduğu açıklık kazanmıştır. Bazı arkeoloji kitaplarında da bu yapıdan Jüpiter (Zeus) tapınağı olarak söz edilmiştir. Bazı kaynaklarda da 5.yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğü yazılıdır.

Kazı çalışmaları sonucunda burada  Roma dönemine ait çanak çömlekler ve  bronz bir Afrodit heykelciğine ait sol kol parçası, çeşitli dönemlere ait birkaç sikke  a bulunmuştur.