2000 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Aday Listesi’nde olan Alahan Manastırı, Mut ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Manastır, geniş bir alana yayılmış yapılar topluluğu olarak düşünülebilir. Bu yapılar topluluğu, Torosların yamaçlarındaki özgün topoğrafik konumu, zengin bezemeli iki büyük kilisesi, vaftizhanesi, sütunlu yolu, kaya mezarları, su kaynakları, hamamı ve konaklama yerleri ile Erken Hıristiyan sanatında ve Bizans Mimari Tarihi’nde önemli bir yere sahip.

MS 4. ve 6. yüzyıllar arasında yoğun olarak kullanılan ve Hristiyanlar için “Hac Merkezi” olduğu düşünülen Alahan Manastırı yapılar topluluğu, kendisinden sonra inşa edilmiş olan İstanbul Ayasofya Müzesi ile de ortak mimari özellikler taşıyor.