Çamlıyayla İlçe merkezinde yüksek bir tepe üzerinde inşa edilen kaleye , yıkılmış bir merdivenle çıkılmaktadır. Kuzeyde kesme taşlardan yapılmış iki burcu sağlam olarak kalırken, müştemilatının tümü yıkılmıştır. Kale, üç dağlık vadinin kesişme noktasında, güneye ve kuzeye hakim stratejik bir konumda inşa edilmiştir. Kalenin stratejik önemi, Gülek Kalesi’nin yukarısındaki Kilikya Kapıları’nın korunmasındaki rolüdür. Namrun’da uzun süre Hetum’ler hüküm sürmüştür. 14. yüzyılın sonlarında bir ara Memlük garnizonu burada yer almıştır.