Gözlükule Höyüğü, Neolitik dönemde kurulmuş olup Erken İslami döneme değin, uzun süreli ara verilmeden kullanılmış bir yerleşim yeri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılmış olan ve düzenli aralıklarla devam eden kazı çalışmaları sonuçları, günümüzde tarih öncesi Anadolu arkeolojisinin temel direklerinden birini oluşturuyor. İlk çağda Tarsus limanı olarak kullanılmış olan höyük, bugün şehrin güneydoğusunda ağaçlandırılmış 300 m uzunluğunda ve 22  yüksekliğinde bir park.

Yapılan arkeolojik kazılarda Neolitik döneme ait sıva parçaları, opsidon araç ve gereçler, ok uçları, küçük mızraklar, seramikler; Kalkolitik döneme ait içerisinde ölülerin gömüldüğü küpler, testi ve çömlekler, aynı mimari tarzda yapılmış üst üste ev tabanları ve Tunç Dönemi’ne ait silahlar, mühürler, dörtgen planlı taş ve kerpiç evler gibi ilk mimari kalıntıları bulunmuş. Çıkarılan eserler ise Adana Müzesi’nde sergileniyor.